Bilim İnsanları, Katı Gibi Davranan Bir Sıvı Keşfetti (Video)

Swansea Üniversitesi taraf?ndan gerçekle?tirilen çal??mada bir s?v?n?n t?pk? bir kat? gibi davrand???n? ke?fedildi. Yap?lan bu çal??mayla ula??lan ke?fin, mühendislik alan?nda büyük etkileri olabilece?i dü?ünülüyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir