Türk Tabipleri Birliği: Aktif Hasta Sayısı Açıklanandan 10 Kat Daha Fazla

COVID-19’a ili?kin 5. ay de?erlendirme raporunu aç?klayan Türk Tabipleri Birli?i, aktif vaka say?s?n?n 10 kat? kadar vaka bulundu?unu söyledi. TTB, sa?l?kç?lar?n da tükendi?ini ifade etti.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir