Trump, Yayınladığı Başkanlık Emriyle TikTok’un Satışı İçin Süre Verdi

ABD Ba?kan? Donald Trump, cuma ak?am? yay?nlad??? bir ba?kanl?k emriyle TikTok’un ABD’deki operasyonlar?n?n 90 gün içerisinde sat?lmas?n? istedi. Yay?nlanan yeni emrin, TikTok için iyi haber oldu?u ifade edildi.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir