Koronavirüs Aşısının Duyurulduğu Rusya’dan İtiraf Niteliğinde Bir İstifa Geldi

Rusya, birkaç gün önce koronavirüs a??s?n? tescil etti?ini, a??n?n k?sa bir süre içerisinde de piyasaya sürülece?ini aç?klam??t?. Devlet Ba?kan? Putin taraf?ndan yap?lan bu aç?klamalar sonras? ülkenin en iyi doktorlar?ndan bir tanesi istifas?na etti. Profesöre göre söz konusu a??, yeterince güvenli de?il.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir