NASA, 10 Yıllık Çalışma Sonucu Ay Yörünge Kaşifi’nden Lazer Geri Dönüşü Aldı

NASA, 2009 y?l?ndan beri Ay yörüngesinde dolanan ke?if arac?ndan lazer dönü?ü almay? ba?ard?. 10 y?ld?r yap?lan çal??malar?n meyvesini toplayan NASA, ya?anan son geli?meyle birlikte Ay ile ilgili daha detayl? bilgi sahibi olunaca??n? dü?ünüyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir