Bilim İnsanları, Koronavirüsün Zayıf Noktasını Bulmuş Olabilirler

Bilim insanlar?, koronavirüsün hücrelere tutunmas?n? sa?layan ba?ak proteinlerinin yan?nda pozitif yüklü bir bölge ke?fettiler. ?imdiki amaç, bu bölgeyi negatif bir molekül ile bloke edip koronavirüsün insan hücrelerine enfekte olmas?n? engellemek.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir