Bilim İnsanları, Atlantik Okyanusu’nda Bir ‘Bumerang Deprem’ Keşfetti

2016 y?l?nda gerçekle?en bir depremin sinyallerini inceleyen bilim insanlar?, depremin bir ‘bumerang deprem’ oldu?unu tespit ettiler. Bumerang depremler, s?radan depremlerin aksine tek yönlü de?il çift yönlü k?r?lma gerçekle?tiriyorlar.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir