EA, EA Access ve Origin Access’i EA Play İsmi Altında Birleştirdi

Yak?n zamanda Steam’de yeni abonelik hizmetini ba?latacak olan Electronic Arts, Origin Access ve EA Access isimlerinin tek bir isimde birle?tirilece?ini aç?klad?. ?ki hizmet de 18 A?ustos tarihinden itibaren ‘EA Play’ olarak adland?r?lacak.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir