Apple, Henüz İşlevi Olmayan İlginç Bir Alan Adını Satın Aldı

appleoriginalproductions.com ad?yla bir alan ad?n? sat?n alan Apple’?n neden böyle bir ?ey yapt??? bilinmezken, alan ad?n?n i?levsiz olmas? da dikkatlerden kaçm?yor. Apple’?n iki farkl? nedenden ötürü bu alan ad?n? sat?n alm?? olabilece?i ifade ediliyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir