YouTube Karanlık Mod Nasıl Açılır, Nasıl Görünüyor?

Uzun zamand?r pek çok sosyal medya platformunda ve mobil cihazda kullan?lmaya ba?lanan karanl?k mod art?k YouTube?da var. Kullanmak için her i?letim sisteminde farkl? bir i?lem yapmak gerekiyor. Sizin için YouTube gece modu nas?l aç?l?r sorusunu yan?tlad?k ve nas?l görünüyor diye merak edenler için örnek görseller payla?t?k.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir