Çinli Kaynaklara Göre Huawei, ABD’den Bağımsız Yarı İletken Üretimi İçin Harekete Geçti

Huawei, geçti?imiz günlerde eylül ay? itibar?yla Kirin i?lemci üretimine devam edemeyeceklerini aç?klam??t?. ?imdiyse Çinli kaynaklar, Huawei’nin bu konudaki yol haritas?n?n haz?r oldu?unu aç?klad?lar. Yap?lan aç?klamalara göre Huawei, ABD’li ?irketlerden ba??ms?z yar? iletken üretimi yapmaya ba?layacak.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir