E-ticarette Fahiş Fiyat Artışlarının Önüne Geçecek Düzenleme Yürürlüğe Girdi

Ticaret Bakanl???’n?n e-ticarette fahi? fiyat art??lar?n?n önüne geçmek için olu?turmu? oldu?u düzenleme, Resmi Gazete’de yay?mlanarak yürürlü?e girdi. Düzenleme ayn? zaman stokçulu?u da engellemeyi amaçl?yor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir