Telegram’ın Son Beta Sürümüne Görüntülü Arama Özelliği Geldi

Popüler anl?k mesajla?ma uygulamas? Telegram için yeni bir beta sürüm yay?nland?. “v7.0.0” kodlu beta sürüm, y?l ba??nda duyurulan görüntülü arama özelli?ini getiriyor. Ayr?ca kullan?c?lar, yeni beta sürümde Android 11 API’si kullanan baloncuk bildirimlerini de deneyimleyebiliyorlar.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir