‘Komut İstemi Yöneticiniz Tarafından Devre Dışı Bırakılmış’ Hatası Nasıl Çözülür?

Windows kullan?c?lar?, Komut ?stemi ekran?n? açmak istedikleri zaman “Komut ?stemi yöneticiniz taraf?ndan devre d??? b?rak?lm??” hatas? ile kar??la?abiliyorlar. Sizin için “Komut ?stemi yöneticiniz taraf?ndan devre d??? b?rak?lm??” hatas? nedir sorusunu yan?tlad?k ve uygulayabilece?iniz farkl? çözüm yöntemlerini anlatt?k.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir