Erkek Beyni ve Kadın Beyni Şeklinde Bir Olgu Var mı? Bilim Bu Konuda Ne Diyor?

Bilim insanlar?n?n son y?llarda tart??t??? konulardan bir tanesi, erkek beyni ile kad?n beyni ?eklinde bir olgunun olup olmad???. ?nsanlar?n mecazen de olsa uzun zamand?r tart??t?klar? bu meseleyle ilgiliyse farkl? görü?ler mevcut. Peki insanlar, gerçekten de farkl? beyinlere mi sahipler?

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir