Pen Test Partners, Boeing 747-400’de Kritik Güncellemeler İçin Disket Kullanıldığını Keşfetti

Pen Test Partners, ender rastlan?lan bir ?ans? yakalayarak ?skartaya ç?kar?lm?? bir Boeing 747-400’ü gezdi. Gerçekle?tirilen gezi s?ras?nda uçakta kritik seyir veri tabanlar?n?n yüklenmesi için disket kullan?ld??? ke?fedildi.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir