Horizon Zero Dawn Geliştiricileri, Çökme ve Diğer Sorunlar Üstüne Çalıştıklarını Açıkladı

Horizon Zero Dawn oyuncular? pek çok platformda çe?itli sorunlardan bahsederlerken geli?tirici ?irket, sorunlar üstüne çal??t?klar?n? aç?klad?. Horizon Zero Dawn’?n bu sorunlardan ne zaman kurtulaca??ysa ?u an için bilinmiyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir