Tofaş, Endüstri 4.0’da 5G İçin Vodafone ile Anlaştı

Endüstri 4.0 ile birlikte nesnelerin interneti ve anl?k ba?lant? h?z? da daha önemli hale geldi. Ça??n gerisinde kalmak istemeyen Tofa?, 5G ad?m? için Vodafone ile anla?maya vard?klar?n? aç?klad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir