Intel, ARM, IBM ve AMD İşlemcilerin Yeni Yan Kanal Saldırılarına Açık Olduğu Keşfedildi

Bir grup ara?t?rmac?n?n yay?nlad??? yeni çal??maya göre Intel, ARM, IBM ve AMD gibi birçok modern i?lemci yeni yan kanal sald?r?lar?na davet ç?kar?yor. Ara?t?rmac?lar, bu sald?r?lar?n önüne geçmek için yap?lmas? gereken ?eyi de söylediler.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir