REM Uykusu ve Yeme Alışkanlığı Arasında Keşfedilen Tuhaf Bağlantı

Ara?t?rmac?lar, bir farenin REM uykusunda beyninin bir bölgesine baz? sinyaller göndererek yemek yeme al??kanl???n? de?i?tirmeyi ba?ard?. Sürpriz bir ?ekilde ke?fedilen bu ba?lant?, önümüzdeki y?llarda zay?flama veya kilo alma amaçl? kullan?labilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir