Okulların Açılmasıyla İlgili Anket Sonuçları: Halkın %64’ü Güvenli Bulmuyor

Koronavirüs ülkemizdeki etkisini göstermeye devam ederken 31 A?ustos tarihinin yakla?mas?yla birlikte birçok ki?inin akl?nda okullar?n aç?l?p aç?lmayaca?? sorusu bulunuyor. MetroPOLL Ara?t?rma ?irketi, okullar?n aç?lmas?na yönelik yapt??? anketin sonuçlar?n? aç?klad? ve halk?n %64’ünün okullar?n aç?lmas?n? güvenli bulmad???n? belirtti.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir