The Economist’in Son Günlerdeki Felaketleri Adeta Resmettiği İlginç Dergi Kapağı

The Economist Dergisi’nin temmuz say?s? için haz?rlanan kapak, bir tart??man?n fitilini ate?ledi. Kapakta resmedilen detaylar, son dönemlerde ya?ad???m?z felaketleri bir bir gösterir nitelikte. Üstelik dergi, daha önce yay?mlanm?? olmas?na ra?men Beyrut’taki patlamay? bile nokta at??? ?ekilde tahmin

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir