Half-Life 3 Ne Zaman Çıkacak? İşte Ortaya Atılan Her Teori

Half-Life 3, bir türlü piyasaya ç?kmamas?na ra?men oyun dünyas?n?n belki de en ünlü devam oyunu. Bu sene ç?kan Half-Life: Alyx ile devam oyunlar?n?n sinyalleri yak?lan serinin devam edip etmeyece?i hakk?nda birçok teori ortaya at?l?yor. Bu zamana kadar ortaya at?lan tüm teorilerle ?Half-Life 3″ sorusunun yan?t?n? bulmaya çal???yoruz.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir