Bilim İnsanları: Güneş’te Anlam Veremediğimiz Bazı Gariplikler Yaşanıyor

Güne?’in solar minimum evresi üzerinde ara?t?rma yapan bilim insanlar?, Güne?’te garip olaylar?n ya?and???n? tespit ettiler. Temelinde radyo par?lt?s? gibi olan bu olaylar, Güne? yüzeyinin baz? noktalar?n?n çok daha s?cak olmas?na yol aç?yor. Uzmanlar, olay? ayd?nlatabilmek için çal??malar?n? sürdürüyorlar.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir