AMD Virtual Super Resolution Nedir, Ne İşe Yarar?

Bilgisayar dünyas?nda uzun zamand?r kullan?lan Anti-Aliasing teknolojisi ço?u oyun motorunda desteklense de baz? oyunlarda bu özellik desteklenmiyor. AMD, Virtual Super Resolution teknolojisi ile Anti-Aliasing teknolojisini simüle ederek, monitörünüzün temel görüntü kalitesinden daha yüksek kalitede oyunlar?n?z? oynaman?za olanak sa?l?yor. Bu içeri?imizde, ?AMD Virtual Super Resolution nedir?? ve ?AMD Virtual Super Resolution nas?l etkinle?tirilir?? detayl? olarak inceliyoruz.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir