Salgın Nedeniye 5G Kulelerinin Yakıldığı İngiltere’den Bir Sosyal Medya Düzenlemesi Gelebilir

Ülkemizde yak?nda yasala?mas?n? bekledi?imiz sosyal medya düzenlemesi, asl?nda dünya çap?nda pek çok ülkenin gündeminde. Ancak amaçlar farkl?. 5G’nin koronavirüsü yayd??? komplosu nedeniyle onlarca istasyonun yak?ld??? ?ngiltere, yanl?? bilgiye kar?? sosyal medyay? düzenleyecek.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir