Windows’a Linux (Ubuntu) Nasıl Kurulur?

Dünyan?n en çok kullan?lan üç i?letim sisteminden biri olan Linux?un birden fazla sürümü ve kurulum yöntemi bulunuyor. Özellikle uygulama geli?tiricileri için Windows ve Mac i?letim sistemlerinin kullan??l? bir alternatifi olarak kabul edilen Linux oldukça fazla kullan?c? kitlesine sahip durumda. Haz?rlad???m?z bu içerikte Windows bilgisayarlara Linux nas?l yüklenir ve kurulur ve popüler Linux sürümleri nelerdir yak?ndan bak?yoruz.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir