Bilim İnsanları, Yaşam Süresini Uzatmayı Mümkün Kılacak Bir Keşifte Bulundu

Bilim insanlar?, ya?lanmay? geciktirmeyi ve daha uzun ya?am süresini mümkün k?lacak yeni bir ya?lanma süreci ke?fetti. Ancak yeni sürecin insanlarda uygulanabilmesi için uzun bir ara?t?rma süreci gerekiyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir