Çöpçatan Uygulaması Tinder’a Canlı Bilgi Yarışmaları Geliyor

Ortak ilgi alanlar?na sahip ki?ilerin birbirleriyle e?le?ebildi?i çöpçatan uygulamas? Tinder, kullan?c?lar?n?n kar??l?kl? olarak bilgi yar??mas?nda yar??abilece?i bir özellik üzerinde çal??t???n? do?rulad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir