Gerçek Hayatta Tamamen Farklı Olan Filmlerdeki 6 Sağlık Klişesi

Filmlerde kar??m?za ç?kan pek çok sa?l?k kli?esi bulunur. Bu kli?elerin ço?u ya tamamen yanl??t?r ya da yanl?? uygulan?yordur. Gerçekten de 1 dakikal?k kalp masaj?yla hastay? sa?l???na kavu?turabilir misiniz? Bugün sizlere filmlerde gördü?ümüz sa?l?k olaylar?n?n asl?nda nas?l gerçekle?ti?ini aç?klayaca??z.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir