Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla, Serideki En Uzun Oyun Olmayacak

Bizleri Vikinglerin dünyas?na götürecek olan Assassin’s Creed Valhalla, uzun ve merakl? bir bekleyi?in ard?ndan geçti?imiz günlerde ortaya ç?kt?. Oyun hakk?ndaki detaylar günden güne belli olurken, Ubisoft?un Ortado?u ileti?im sorumlusu Malek Teffaha, Valhalla’n?n bir önceki oyun olan Odyssey kadar uzun olmayaca??n? söyledi.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir