Online Ortam, İnsanları ‘Siber Kimlik-Gerçek Kimlik’ Çatışmasına Sürüklüyor

Koronavirüs salg?n? nedeniyle uygulanan çe?itli sosyal izolasyon ve soka?a ç?kma yasaklar?, insanlar? online ortam ve sosyal medyaya daha çok ba?l?yor. Böylece fiziksel ortamdan uzakla?an ki?ilerde ‘siber kimlik-gerçek kimlik’
çat??mas? art?yor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir