Koronavirüs Temalı 4 Yeni Kötü Amaçlı Yazılım Keşfedildi

Koronavirüs salg?n?n?n ortaya ç?kard??? kötü tablo içinde bir de koronavirüs temal? kötü amaçl? yaz?l?mlarla kar??la?maya ba?lad?k. Güvenlik ara?t?rmac?lar?, koronavirüs temas?n? kullanan 4 yeni kötü amaçl? yaz?l?m ke?fettiler.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir