800 Bin Yıllık Diş Minesi, İnsan Evrimindeki Eksik Parçalardan Birini Tamamlayabilir

Danimarka’daki ara?t?rmac?lar, ?imdiye kadar bulunan en eski insan genetik materyalini tarihlendirdi. 800.000 y?l öncesine ait bir fosilin di?lerinden elde edilen proteinler, Avrupa’n?n bilinen en eski insan türlerinden Homo antecessor’un modern insanlar?n son ortak akrabalar?n?n bir ‘karde? grubu’ oldu?unu gösterdi.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir