Huawei, Linux Patent Konsorsiyumu Açık Buluş Ağı’na Katıldı

Çinli teknoloji devi Huawei, dünyan?n en büyük Linux patent konsorsiyumu olan Open Invention Network?e (Aç?k Bulu? A?? – OIN) kat?ld?. ABD?nin uygulad??? ticari yapt?r?mlar?n bir yans?mas? olarak Google lisans?ndan mahrum b?rak?lan ?irket, s?rt?n? daha önce hiç olmad??? kadar aç?k kaynakl? yaz?l?mlara yaslamaya ba?lad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir