Amazon, N95 ve Cerrahi Maskelerin Halka Satışını Yasakladı

Amazon taraf?ndan yap?lan duyuruya göre, N95 ve cerrahi maskelerin halka sat??? yasakland?. Amazon, maskeleri yaln?zca hastanelere ve devlet kurumlar?na satacak. Amazon’un halka sat???n? yasaklad??? ürünler aras?nda ameliyat önlü?ü ve cerrahi eldiven de bulunuyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir