Video Konferans Uygulaması Zoom, Şimdi de Kötü Amaçlı Yazılımlarla İlişkilendiriliyor

Bir siber güvenlik uzman?, son dönemlerde s?k s?k gündeme gelen video konferans uygulamas? Zoom ile ilgili çarp?c? bir ara?t?rma yapt?. Uygulaman?n macOS kurulum dosyalar?n? inceleyen uzman, Zoom’un s?k??t?r?lm?? dosyalar? aç?ld??? an yükleme yapt???n? söyledi.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir