Zoom Kullanıcılarının Şifrelerinin Çalınabileceği Bir Yöntem Ortaya Çıktı

Koronavirüs salg?n?yla birlikte insanlar evlerine çekilmek zorunda kald?. ?nternet kullan?m? oran?nda ciddi bir art?? ya?an?rken, buna ba?l? olarak uygulamalar da daha çok ra?bet görmeye ba?lad?. O uygulamalardan biri yeni skandallarla gündemde olan Zoom?

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir