NASA, Dünya’nın Yeraltı Suları Haritasını Oluşturdu (Video)

NASA’dan ara?t?rmac?lar?n Lincoln Üniversitesi?nden bilim insanlar? ile beraber gerçekle?tirdi?i bir çal??ma, Dünya’n?n yeralt? sular?n?n haritas?n? ç?kard?. Yeralt? sular? haritas?, kurakl?k tehlikesi ile kar?? kar??ya olan bölgeleri gösteriyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir