Koronavirüse Uzaktan Bakan, Bir Tek Vaka Bile Olmayan Ülkeler

Koronavirüs bugüne kadar yüz binlerce insan?n hastalanmas?na ve on binlercesinin hayat?n? kaybetmesine neden oldu. Koronavirüs tüm dünyay? etkileyen bir salg?na dönü?mü? olmas?na ra?men baz? ülkeler salg?ndan ba?ar?l? bir ?ekilde korunmay? ba?ard?lar.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir