Araştırmacılar, Kanseri Tespit Etmek İçin Yapay Zeka Destekli Kan Testi Üretti

Bildi?imiz gibi kanser, en yayg?n ölüm nedenlerinden biri. Kanser türlerindeki büyük de?i?iklik, erken te?hisi zorla?t?rabiliyor. ABD?de bir grup ara?t?rmac?, yapay zekay? kullanarak erken evre tümörlerini tan?mlamaya yard?mc? olabilecek kan testi geli?tirdi. Testin, 50’den fazla farkl? kanseri tespit edebilece?i ve tümör yerini vücudun belirli bölgelerine daraltabilece?i belirtiliyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir