Bilim insanları, Derin Denizlerde Göç Eden Balıkları Gözlemlediler

Deniz biyologlar?, derin deniz foto?raflar?n? inceleyerek baz? bal?klar?n deniz ve okyanuslar?n derinliklerinde göç ettiklerini belirlediler.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir