Samsung Display, LCD Panel Üretimini Durduruyor

LCD ekranlar bir dönem ak?ll? telefonlarda oldukça s?k kullan?lan paneller hâline gelmi?ti ancak görünü?e göre bu devir yava? yava? sona eriyor. Samsung, LCD panel üretimini y?l sonuna kadar durduraca??n? aç?klad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir