Elektrikli Araçların Hava Kirliliğini Ne Kadar Etkileyeceğini Gösteren Fotoğraf

Hava kirlili?i dünyan?n en büyük sorunlar?ndan biri ve koronavirüs salg?n?n?n ard?ndan hava kirlili?inde büyük dü?ü? görüldü. Dünyan?n fosil yak?tl? araçlardan elektrikli araçlara geçi?inin de koronavirüs ile ayn? etkiyi yarat?p atmosferi temizleyece?i dü?ünülüyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir