Seyahat İzin Belgesinin e-Devlet’ten Alınabileceği Açıklandı

?çi?leri Bakanl???, koronavirüs salg?n? ile mücadele kapsam?nda hava ve karayolu seyahatlerine k?s?tlama getirmi?ti. Cumhurba?kanl??? Dijital Dönü?üm Ofisi, vatanda?lar?n yolculuklar için alaca?? Seyahat ?zin Belgesi?ni bundan sonra e-Devlet arac?l???yla da temin edebilece?i aç?klad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir