Msvcp140.dll Hatası Nedir, Nasıl Çözülür?

Bilgisayar?m?za bir program veya oyun yükleyip çal??t?rmak istedi?imiz zaman bazen çe?itli hatalarla kar??la??r?z. Bunlardan biri de msvcp140.dll hatas?d?r. Msvcp140.dll hatas? nedir, neden olur ve nas?l çözülür?

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir