Çeyrek Asırlık Oyun Serisi Lara Croft: Tomb Raider’ın Hikayesi

1996 y?l?nda piyasaya ilk sürüldü?ü tarihten beri sat?? rekorlar? k?ran Lara Croft, bilgisayar dünyas?nda kar??la?t???m?z ilk sava?ç? kad?nlardan birisiydi. Hem oyuna hem de karaktere duyulan hayranl?kla beraber Lara Croft Tomb Raider oyunlar?n?n devamlar? 22 y?l boyunca gelmeye devam etti. ?lk tan??t???m?z Lara’dan yeni nesile uyum sa?lamak için tamamen ba?tan yarat?lan Lara’ya kadar karakterin ve oyunlar?n?n geçirdi?i evrimi sizler için anlatt?k.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir