Koronavirüsü Ağır Geçirecek Hastaları Tespit Eden Yapay Zekâ Geliştirildi

Ara?t?rmac?lar, hangi koronavirüs hastalar?n?n ?iddetli akut solunum s?k?nt?s? sendromu geçirebilece?ini tahmin eden bir yapay zekâ geli?tirdi. Geli?tirilen araç, doktorlar?n hangi hastalara öncelik vermesi gerekti?ine yard?mc? olacak.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir