James Webb Teleskobu, Tam 1 Yıl Sonra Bugün Uzaya Fırlatılacak

Bilim insanlar?; uzay? ke?fetme, evrenin kökenini ayd?nlatma yönündeki çal??malar?na devam ediyor. Bu konuda önemli bir ad?m olacak olan James Webb Teleskobu da tam bir y?l sonra bu tür sorular?n cevab?n? bulabilmek için uzaya f?rlat?lacak.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir