Apple’ın Bir Zamanlar PlayStation Rakibi Olarak Ürettiği Oyun Konsolu: Bandai Pippin

Oyun konsollar? 2000?li y?llarda iyiden iyiye hayat?m?z?n bir parças? hâline geldi. Ancak 1990?l? y?llarda durum bu de?ildi. Bu i?in gelece?ini gören firmalar, oyuna özel cihazlar tasarlamaya ba?lad?lar. Sony, Nintendo ve Microsoft’u ba?ar?l? olduklar? için zaten biliyorsunuz. Ancak bugün konumuz Apple ve ba?ar?s?z oyun konsolu Bandai Pippin.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir